Lög foreldrafélagsins

Lög Foreldrafélags Leikskólans Bjarkatúns

1. gr.

Félagið heitir Foreldrafélag Leikskólans Bjarkatúns og er heimili þess á Djúpavogi.  Foreldrar barna í leikskólanum og/eða forráðamenn eru sjálfkrafa félagar.  Svo er og um starfsmenn leikskólans.  Aðrir sem áhuga hafa á málefnum skólans geta fengið inngöngu í félagið.

2. gr.

Markmið félagsins er að vinna að heill og hamingju nemenda leikskólans.  Markmiði sínu hyggst félagið ná með því m.a.:

  • Að koma á umfæðufundum um skóla- og uppeldismál almennt í samráði við skólann.  Stefnt er að því að halda a.m.k. tvo foreldrafundi þar sem foreldrar geta rætt saman um málefni leikskólans.  Fundirnir verði haldnir í nóvember og mars ár hvert.
  • Að veita leikskólanum lið svo að aðstæður til náms- og félagslegra starfa verði samkvæmt kröfum hvers tíma.
  • Að veita leikskólanum aðstoð vegna ákveðinna verkefna og starfa í skólanum.
  • Að koma fram með óskir um breytingar á starfi leikskólans.

3. gr.

Aðalfundur skal haldinn í september ár hvert.  Hver stjórn situr að lágmarki í eitt ár og skal a.m.k. 1 fulltrúi úr fyrri stjórn sitja áfram.  Aðalfundur er haldinn samhliða kynningarfundi leikskólans.  Stjórnina skipa 4 menn, þar af 3 úr röðum foreldra og 1 úr hópi starfsmanna leikskólans, kosinn á starfsmannafundi í leikskólanum.  Stjórnin skiptir rmeð sér verkum.  Fulltrúi starfsmanna leikskólans skal þó hvorki vera formaður né varaformaður.

4. gr.

Stjórnin komi saman til fundar minnst tvisvar á starfsárinu.  Fyrsti fundur skal haldinn í október.  Þar skulu rædd mál er varða leikskólann almennt, sbr. 2.gr.  Stjórnin undirbýr og boðar til aðalfundar sem halda skal a.m.k. 1 sinni á ári og boðaður er með minnst viku fyrirvara.  Tillögur frá félagsfundum skal senda stjórninni til afgreiðslu.  Félagsstjórn er skylt að halda fund í félaginu ef a.m.k. 10 félagsmenn æskja þess.  Félagið kjósi fulltrúa úr stjórninni í skólanefnd til setu á fundum nefndarinnar þegar það á við.

5. gr.

Félagsstjórn skal ekki sinna klögumálum eða hafa afskipti af vandamálum sem upp kunna að koma milli einstakra foreldra og starfsmanna skólans.

6. gr.

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda sé það tilkynnt í fundarboðum með minnst viku fyrirvara.  Félagsfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

smţmffl
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31